Del artikel Print
Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk

Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk

Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler et nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer, en ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser, samt tre nye cases af klimatilpasning.