Marts

Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene

23. marts 2022
Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning.

Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand

14. marts 2022
Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for veje, jernbaner og bygninger – såsom sætningsskader i bygninger, der er bygget til at stå på tør grund.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og KAMP opdateres med de nye data

14. marts 2022
Hvert år opdaterer SDFE de hydrologiske højdemodeller der bruges af en række myndigheder bl.a. af Miljøstyrelsen i klimatilpasningsværktøjet KAMP.

Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby

7. marts 2022
Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven

Beredskabsstyrelsen tilføjer hedebølger og tørke til listen over nationale risikofaktorer

4. marts 2022
Beredskabsstyrelsen er netop udkommet med rapport Nationalt Risikobillede 2022, der giver et overblik over de risici det danske samfund står over for i dag.
Viser 1 - 5 ud af 5