Del artikel Print
Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøministeriet og er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier.

DTU’s rapport er udarbejdet i forbindelse med den nye nationale klimatilpasningsplan. Den undersøger mulighederne for at drage overordnede konklusioner om skadesomkostninger ved oversvømmelser fra stormflod, skybrud, vandløb og højtstående grundvand samt dertil knyttede omkostninger og gevinster ved klimatilpasning. Formålet er at vurdere, hvad det kan betale sig at investere i klimatilpasning.

 

Undersøgelsen bygger på litteratursøgning af danske og internationale rapporter og videnskabelige studier, som indeholder skøn over omkostningerne ved oversvømmelser og klimatilpasning fra stormfloder, skybrud, vandløb og grundvand.

 

En samlet konklusion på rapportens analyse viser, at der kan forventes væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser og til klimatilpasning.

Rapporten beskriver bl.a., at oversvømmelser ved kystområder inden for de næste hundrede år kan have omkostninger på trecifrede milliardbeløb. Dette gælder både i relation til store oversvømmelseshændelser, men også samlet set ift. en række oversvømmelser, der kan finde sted gennem en hundrede-årig periode. Omkostningerne ved klimatilpasning er ikke kortlagt på nationalt plan, men afgrænsede geografiske områder er dækket i estimater for en række kommuner.

Læs rapporten her.

 

Kilde: DTU