Del artikel Print
Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrandColourbox

Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrand

Kystsikringsplanen for Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg blev vedtaget enstemmigt i Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm.

Hørsholm er en af flere nordsjællandske kommuner der som følge af klimaforandringer oplever vandstandsstigninger og hyppigere erosion af kysten. Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg er på nuværende tidspunkt beskyttet af en gammel og udtjent stensætning, som er gået i stykker adskillige gange under stormvejr. Faktisk er Strandvejen allerede påvirket af sætningsskader på vejstrækningen, hvilket understreger nødvendigheden af den nye kystsikring.


Derfor har Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm Kommune enstemmigt vedtaget en plan for at sikre kystsikringen. Men det er ikke billigt at kystsikre strækningen. Da priserne på sand er højere end forventet har Klima- og Miljøudvalget måtte forkorte kystbeskyttelsen fra nord med omkring 200 meter, for at holde sig inden for det vedtagne budget på 15 millioner kroner.


Heldigvis hjælper naturen til at også strækningen mod nord vil blive beskyttet med tiden. De selv samme kræfter der eroderer kysten transportere nemlig sandet i en nordlig retning. - Jeg ser ikke noget problem i at lade naturen hjælpe til, såfremt effekten af det flyttede sand bliver som forventet. Hvis vi ender i en situation, hvor naturen opfører sig anderledes end forventet, så må vi tage politisk stilling til sagen igen, fortæller Marcus Guldager (S), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.


Men sandets bevægelighed gør også at sandfodringen ikke er den mest langsigtede løsning. Derfor vedtog Klima- og Miljøudvalget også at undersøge mulighederne for at benytte sig af et stenrev som kystbeskyttelse i fremtiden.


Kystsikringsprojektet skal ifølge planen påbegyndes i løbet af efteråret 2022.


Kilde: Frederiksborg Amts Avis