Januar

Nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer

31. januar 2022
LAR Potentiale er et nyt værktøj der kan hjælpe med kvalificeringen af enkeltstående LAR-elementer i den tidlige designfase.

DMI skal fra 2023 varsle for oversvømmelser

27. januar 2022
Der blev afsat midler på finansloven 2022 til varsling af oversvømmelser

SDU investerer 112 millioner kroner i nyt klimacenter

25. januar 2022
Klimacenteret skal sørge for banebrydende klimaforskning, som også skal have fokus på løsninger til klimatilpasning

DMI's Klimaatlas opdateret

24. januar 2022
Se hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande forventes at blive overskredet i fremtidens klima

120 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi

20. januar 2022
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.

Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand

18. januar 2022
C2C CC har i samarbejde med projektet TopSoil udviklet et inspirationskatalog til håndtering af terrænnært grundvand, hvor der er lagt vægt på mulighederne for at skabe merværdi.

Borgerne i Odsherred skal med i kampen mod oversvømmelser

11. januar 2022
I Odsherred Kommune har man taget skridtet videre end screeningsværktøjer til at lokalisere hvor oversvømmelserne påvirker lokalbefolkningerne.

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring

7. januar 2022
I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag.
Viser 1 - 9 ud af 9