Del artikel Print
Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringerPer Andersen

Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer

Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur

Rapporten er opbygget, så derførst gives en introduktion til problemstillingen ”effekter af klimaændringer på miljø og natur”. Herefter introduceres ”den gode indikator”, hvor der gives eksempler på klimaindikatorer, som er identificeret/udviklet bl.a. af det europæiske miljøagentur. Med dette som udgangspunkt udarbejdes bruttolisten over potentielle klimaindikatorer, som præsenteres i det efterfølgende afsnit sammen med en præsentation af det datagrundlag, der er til rådighed for arbejdet med indikatorerne. I de efterfølgende afsnit gives en række eksempler på klimaindikatorer for henholdsvis terrestrisk natur, landbrug, ferske og marine miljøer, som er baseret på forskellige typer af data og dataanalyser. Herefter samles overordnet op på vidensgrundlaget med fokus på manglende viden i forbindelse med udviklingen af og arbejdet med de forskellige
indikatorer. Endelig konkluderes på anvendeligheden af indikatorerne, det eksisterende datagrundlag og analysemetoder med forslag til potentielle klimaindikatorer, der kan arbejdes videre med.

 

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE for Miljøstyrelsen