Del artikel Print
Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud

Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud

I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen.

I forbindelse med oversvømmelser forårsaget af stormflod eller skybrud kan vi opleve mange tab. Det kan både være bygninger, der bliver vandskadet såvel som værdifulde genstande, der går tabt til vandet. Men tager vi også psykisk skade af at være offer for en oversvømmelseshændelse? Dette undersøges i en ny rapport fra IFRO.
I rapporten analyseres effekterne på sundhedsområdet og velfærdstabet på baggrund af et hidtil uset omfangsrigt og detaljeret datagrundlag.


Rapportens resultater inden for sundhedsområdet viser, at der ikke er væsentlig forskel på folk der har oplevet oversvømmelser, og de der ikke har. Dette er ud parametre som antal sygedage, øget stressniveau, øget anvendelse af lægemidler og mere kontakt til sundhedsvæsenet. Dog svarer 8-10 procent af de pårørende, at en eller flere i deres husstand har haft psykiske men som følge af oversvømmelser.


Værdisætningsanalyser viser, at folk er betydeligt betalingsvillige når det kommer til at sikre deres hjem mod oversvømmelser. Husprisanalyser viser stormflod har en negativ effekt på ejendomsmarkedet i området i op til tre år, med prisfald på op til 36 procent. Samme effekt ses ikke ved skybrudshændelser med undtagelse af Københavnsområdet.

 

Resultaterne i rapporten medvirker, at man nu kan kvantificere immaterielle omkostninger ligestillet de materielle og at man derfor er tættere på at forstå klimaforandringernes samlede effekter.


Kilde: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet