Del artikel Print
Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs GudenåenColourbox

Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs Gudenåen

Som Danmarks længste vandløb er Gudenåen for mange en attraktion, men for beboere langs åen skaber vandløbet udfordringer ved store regnmængder.

Med målet om at skabe tryggere rammer for beboere i området er en helhedsplan for Gudenåen sendt i høring. Helhedsplanen omfatter de syv Gudenå-kommuner Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg.

Samarbejdet mellem disse kommuner er en essentiel del af planen, da det varierer, hvordan vandet passerer i de forskellige kommuner. Jo lavere kommunen ligger, desto større er udfordringerne med ophobning af vand og potentielle oversvømmelser. Logikken bag samarbejdet er, at kommunerne hjælper hinanden med at opholde vandet for at forebygge oversvømmelser i hele å-systemet.


Helt konkret kortlægger helhedsplanen områderne, hvor der har været oversvømmelserne og analyserer konsekvenserne. Planen beskriver en række muligheder for vandhåndtering i Gudenåen på et overordnet niveau som fx tilbageholdelse af vand i oplandet, uddybning ved gravning, øget grødeskæring eller oversvømmelse af lavområder. Planen skaber et fælles vidensgrundlag for kommunerne samt øvrige aktører og bidrager til deres videre arbejde med vandhåndtering.

Helhedsplanen vil være i høring frem til 15. september.

Kilde: Horsens Folkeblad