Del artikel Print
Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer

Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer

Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne.

Hovedbudskabet i den endelige afrapportering af dette arbejde er, at ansvaret for håndtering af højtstående grundvand i byer ligger hos den enkelte grundejer, der er berørt af problemet. Kollektive løsninger, der forventes at være mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssige, er derimod svære at gennemføre i praksis.

 

Endvidere tager de nuværende regler ikke højde for, at vandselskaberne har store udgifter til at håndtere uvedkommende vand fra højtstående grundvand, eksempelvis til tætning af rør og øgede udgifter til rensning på rensningsanlæggene.

 

Regeringen ønsker på baggrund af arbejdet, at der i det videre arbejde med forberedelse af den nationale klimatilpasningsplan skal ses på se på hvordan udfordringer i reguleringen af højtstående grundvand kan løses.