Del artikel Print
GEUS rapport: klimaforandringerne vil både mindske og øge grundvandsstanden i Danmark

GEUS rapport: klimaforandringerne vil både mindske og øge grundvandsstanden i Danmark

Store grundvandsstigninger samt markante grundvandsfald er begge en realitet for Danmark

I rapporten er hydrologiske modeller opstillet til at besvare, hvordan klimaforandringer påvirker det danske vandmiljø, samt hvordan vi kan håndtere disse ændringer i grundvandsstanden.


Modellerne er testet for oplandet til Ringkøbing Fjord og oplandet til Midtsjælland, hvor to forskellige klimascenarier er opstillet: RCP 4.5, som opnås ved Paris-aftalen, og RCP 8.5, hvor udledningen af drivhusgasser fortsætter som hidtil.

 

Projektet viser betydelige ændringer i ferskvandskredsløbet. Hvis RCP 4.5 følges, vil der kun ske moderate ændringer i vandbalancen, hvorimod der ved RCP 8.5 vil være markante ændringer.

 

Kilde: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland