Del artikel Print
Nyt højvandkort til borgerne i Halsnæs kommune

Nyt højvandkort til borgerne i Halsnæs kommune

Det nye digitale højvandskort kan afsløre om borgernes bolig er i risikozonen ved en eventuel oversvømmelseshændelse.

Med Halsnæs Kommune højvandskort kan borgere selv gå ind på kommunens hjemmeside og undersøger om deres nuværende eller potentielle bolig er i fare for at blive oversvømmet når vandet står højt.

 

Den digitale løsning er en stor fordel for især de borgere som bor tæt på hav og fjord, som dermed kan give anledning til at klimasikre og tilpasse boligen, inden højvande og oversvømmelseshændelser for alvor kan blive en realitet i hverdagen.

 

Højvandskortet viser konsekvenser af højvande med 10 cm interval, og viser hændelser fra 1,5 m til 2,7 m.

 

Højvandskortet er tilgængeligt på Halsnæs Kommunes hjemmeside, hvor der også er en folder, der giver gode råd i forhold til oversvømmelse.