Del artikel Print
Ny app ”Klimaklar” giver overblik over fremtidige forhøjede vandstande i Odense Kommune

Ny app ”Klimaklar” giver overblik over fremtidige forhøjede vandstande i Odense Kommune

Odense Kommune og VandCenter Syd lancerer ny app, som skal give odenseanerne større indsigt i fremtidige regnmængders effekt på lokale vandstandsstigninger.

Klimaforandringer, voldsomme regnmængder og forhøjede vandstigninger hænger unægteligt sammen. Odense er pga. byens beliggenhed i særlig grad udfordret af disse klimaændringer. Dette skal en ny app være medvirkende til at gøre byens borgere opmærksomme på, så man på sigt kan forberede sig på en stigning i vandstanden.   

 

”Vi kommer til at leve med klimaforandringerne, og derfor er det vigtigt, at vi forbereder os på dem. Med Klimaklar-appen får borgerne mulighed for selv at blive klogere på, hvordan det ser ud i deres område. ”, udtaler by- og kulturrådmand Jane Jegind (V)

 

Selve appen kan downloades via Google Play og App Store og fungerer vha. GPS- placering og mobilens kamera. Efterfølgende kan brugeren rette kameraet hen mod et givent område og se, hvordan det bliver påvirket af vandstandsstigninger i forbindelse med 20, 50 og 100-års hændelser.  

 

Øget dialog med borgerne

Appen har også en anden signalværdi, da den skal være medvirkende til at kommunikere kommunens klimatilpasningsløsninger ud til borgerne.  Blandt andet skal appen bruges til at visualisere, hvorfor enkelte klimaprojekter bliver lavet samt, hvordan de gavner Odense.

 

”Vi arbejder med regnvandsløsninger, der er synlige og træder frem i lokalområderne. Appen bliver derfor et nyttigt værktøj, som vi bl.a. kan bruge i dialogen med beboere omkring håndteringen af regnvand. ”, siger vicedirektør hos VandCenter Syd Gerda Held

 

Appen er udviklet af Odense Kommune og VandCenter syd som en del af det EU-støttede projekt ”Odense-modellen - Klimatilpasning i Odense”

 

 

Kilde: Fyens Stiftstidende, Odense Kommune