Del artikel Print
Anden ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben indtil den 31 oktober 2020

Anden ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben indtil den 31 oktober 2020

Kommuner og Naturstyrelsen kan igen søge om gennemførelse af en fri multifunktionel jordfordeling

Til ansøgningen er kravet, at projektet forankres lokalt. Dette betyder, at der er en overvejende tilslutning af lodsejere og andre lokale interessenter til projekterne. Projekterne har til formål, at sammentænke landbrugsproduktion med eksempelvis rent drikkevand, rent vandmiljø, drivhusgasreduktion, klimatilpasnings, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, skovrejsning, Natura 2000 og bilag IV-arter, friluftsliv, landdistriktsudvikling etc.

 

For at ansøge udfyldes ansøgningsskemaet, som findes under Tilskudsguiden. Her findes yderligere informationer om ansøgningen også. Herefter sendes ansøgningen til skovognatur@lbst.dk senest den 31 oktober 2020.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugstyrelsen