Del artikel Print
Kystsikring på Sejerø

Kystsikring på Sejerø

Naturlige anlægsmaterialer skal kystsikre hovedvejen på Sejerø

Under vinterstormen Bodil i 2013 blev Mastrupvej på Sejerø lukket pga. oversvømmelser, og isolerede et sommerhusområde. Det er lignende hændelser som denne, en kommende kystsikring skal forsøge af dæmme op for.

 

Selve kystsikringen sker på udvalgte strækninger langs både Vestervej og Mastrupvej på sydsiden af øen. Her vurderede Kalundborg Kommune i 2018, at der var et behov for en forstærkning af den eksisterende kystsikring for at beskytte vejen mod kysterosion og oversvømmelse.

 

Arbejdet på dele af hovedvejen på Sejerø er allerede undervejs, og den består primært af naturens egne materialer i form af granitsten, som skal bruges til at opbygge stenkråninger. Disse hviler på et leje af geotekstil som tilsammen har den effekt at beskytte hovedvejen mod havet.

 

Hede-Danmark står for etableringen af kystsikringen og forventes afsluttet ultimo oktober.

 

Kilde: Nordvestnyt