Del artikel Print
Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner

Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner

Med udgangspunkt i en ny national risikokortlægning stiller Kystdirektoratet nye analyser og strategier til rådighed for kystplanlægning. Kystplanlæggeren er beregnet til brug for planlægningen i landets kystkommuner, men er tilgængeligt for alle.

Kortlægningen omfatter hele landets kystlinje frem til 2120 og indgår i et website med tilknyttet GIS-funktion: www.Kystplanlægger.dk.

 

Den nye kortlægning omfatter ud over oversvømmelsesrisiko nu også erosionsrisiko. Der gives desuden anbefalinger til strategier for håndtering af risikoen og vejledende forslag til helhedsorienterede kystbeskyttelse på udvalgte strækninger.