Del artikel Print
Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted

Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted

Tingstrup sø er klimasikring samt bynært naturområde

Det nye vådområder og den nye Tingstrup sø beskytter Limfjorden mod næringsstoffer, der ellers uhindret løber gennem åen ud i fjorden i nedbørsrige perioder. Hertil kommer, at vådområdet i perioder med meget nedbør vil komme til at stå under vand.

 

Samtidig med at vådområdet gavner Limfjordens vandmiljø, er området også rekreativt, hvor både cyklister og gående i Thisted kan benytte den 1300 meter lange belagte sti.

 

Diget, som vådområdet ligger bag, er blevet gjort højere og bredere på baggrund af erfaringer fra sidste år, hvor området fik meget vand. Et nyt spjæld er blevet installeret, så reguleringen af vandstanden bag diget vil kunne fungere bedre.

 

Kilde: Nordjyske Stiftstidende