Del artikel Print
Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november

Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november

Miljø- og Fødevareministeriet indgåede partnerskab med Realdania om at styre indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, starter ny ansøgningsrunde

Klimaforandringer gør, at havet stiger, og vi i fremtiden vil opleve flere storme og stormfloder. Det kolliderer med vores lyst til at bo ved vandet, og beregninger viser, at omkostningerne til skader i forbindelse med oversvømmelser og stormfloder i de største byer, vil stige voldsomt i årene fremover.

 

Det forsøger projektet ”Byerne og det stigende havvand” at dæmme op for, som er et samarbejde imellem Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet og Realdania. Første ansøgningsrunde er allerede overstået, og har udvist en række projekters bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet samt helhedsløsninger, der sikrer bæredygtige byer.

 

Læs mere om de otte udvalgte projekter her

 

Anden ansøgningsrunde er allerede åbnet op for tilmeldinger, og vil bygge på erfaringerne fra de første pilotprojekter. Det samlede støttebeløb er på 60 mio. kr.  

 

Selve ansøgningsfristen er sat til d. 26.11, hvor kommuner kan søge om støtte til plan- og procesprojekter med målet om at fremme bæredygtige byer. Læs mere om selve ansøgningsrunden og tilmelding herunder.  

 

 

Kilde: Realdania