Del artikel Print
Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle

Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle

Anlægsarbejdet rykker ind på nogle marker i Fløjstrup nær Grejsdalen

Anlægget skal fungere som en naturlig svamp, hvor der kan parkeres 20.000 kubikmeter vand, indtil der igen er plads i Grejs Å. Selv om der er tale om et teknisk anlæg, vil naturen blive tænkt ind og anlægget placeres i naturlige lavninger.

 

Kommunen har vurderet, at der skal opsamles ca. 170.000 m3 vand fra oplandet til Grejs å for at beskytte Vejle by mod oversvømmelser fra å-systemerne. Dette er derfor første etape, idet det tager tid at finde de rette arealer til at parkere vandet på og indgå aftaler med lodsejerne. Dette er blandt andet på baggrund af, at områderne omkring Grejsdalen og Grejs å er udpeget som Natura 2000-områder, så der er meget værdifuld natur og dyreliv, man skal tage højde for.

 

Samtidig med dette projekt anlægges et stort EU-finansieret vådområde på 80 hektar. De to projekter skal spille sammen, og når vandets vej forsinkes med et ophold i vådområdet, vurderer kommunen, at der vil blive fjernet ca. 5,7 tons kvælstof om året.

 

Begge projekter forventes færdige i 2021.

 

Kilde: Fredericia Dagblad