StormflodsportRijkswaterstaat
Del artikel Print

Stormflodsport

En stormflodsport er en port der kan lukke en hel fjord af under stormflodshændelser. Under normale vandstandsforhold vil portene ligge på land i tilhørende landanlæg.

Under stormflod drejes portene ud, så de møder hinanden. Der pumpes derefter vand ind i portenes kamre, så de sænkes ned på bunden og lukker af for fjorden. Løsningen er dyr og kræver, at der kan findes landarealer til portene, der hvor de skal ligge det meste af tiden, når der ikke er stormflod. Foto: COWI

Senest redigeret: 05-12-2013