Stenhave (kunstigt rev)
Del artikel Print

Stenhave (kunstigt rev)

Som en del af kystsikringen kan der etableres stenhaver under vandets overflade. I Aarhus Havn er der for eksempel anlagt en 10 meter bred stenhave langs de eksisterende dækværker på havbunden. Stenhaven er bygget op af store sprængsten på 1000-3000 kg med oversiden 0,5 meter under daglig vande. Bølgerne brydes effektivt på stenhaven, hvorefter havets kræfter vil være formindsket i mødet med de eksisterende dækværker. Herved dæmpes overskyllet, så det bliver muligt at bygge og bo tæt på havet uden gener fra havets bølger.

 

Stenhave_side.jpg

Foto: Bascon

Senest redigeret: 05-12-2013