Mobil højvandsbeskyttelseColourbox
Del artikel Print

Mobil højvandsbeskyttelse

Mobil højvandsbeskyttelse kan benyttes i situationer, hvor forhøjet vandstand truer arealer, der ikke allerede er beskyttede. Mobile højvandsbeskyttelsessystemer kræver ingen eller kun få faste installationer. Systemerne sættes op ved varsling af ekstraordinære høje vandstande, som kan føre til oversvømmelse, og kan tages ned igen umiddelbart efter varslingsophøret eller hændelsen.

 

Eksempler på mobile højvandsbeskyttelsessystemer er sandsække, lette samlebare moduler, kraftige slanger som fyldes med vand, midlertidige højvandsvægge, skotter, klapper mm.

 

Mobil højvandsbeskyttelse_side.jpg

Midlertidige højvandsvægge. Foto: Lemvig Kommune

 

En oversvømmelseshændelses udbredelse og hyppighed er afgørende for, hvilke og hvor ofte mobile højvandstandsystemer skal opsættes. Ved hyppig oversvømmelse bør det vurderes, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at etablere permanent højvandsbeskyttelse, såsom et dige eller en højvandsmur.

Senest redigeret: 19-12-2013