Sluser og pumpestationer
Del artikel Print

Sluser og pumpestationer

Et slusebygværk kan sikre havnebyer mod indtrængende havvand og oversvømmelser fra stigende havvandsspejl.

 

Slusebygværket kan etableres ved havneindløbet eller i en å, der løber gennem byen. Sammen med slusen skal der typisk etableres en pumpestation, der kan løfte vand fra åen ud i havnen, når slusen er lukket.

 

Ved lukning af slusen spærres for passage mellem havn og å, hvilket skal begrænses af hensyn til faunapassage. Der er således to modsatrettede hensyn, når der etableres sluser. Slusen skal lukkes, når vandstanden i havet overskrider en valgt kote (lukkekote) for at minimere oversvømmelser, men slusen skal helt være lukket så få gange og kort tid som muligt af hensyn til faunapassage mellem havn og å.

 

En pumpestation etableres typisk sammen med et slusebygværk. Pumpestationen skal sikre, at det tilstrømmende vand ikke opstuves i åen og medfører oversvømmelser, men kan pumpes til havnen under kontrollerede forhold.

Senest redigeret: 23-01-2014