Klitter
Del artikel Print

Klitter

Klitter beskytter bagvedliggende områder mod oversvømmelse og kan samtidig virke som sandreservoir. Klitter dannes naturligt som resultat af sandfygning. Vindretning og vindstyrke samt tilgængeligheden af mobilt sand er afgørende for klitternes størrelse og udbredelse. Ved brug af sandflugtsdæmpende foranstaltninger, som strandbeplantning eller faskiner, fremmes opbygningen af klitter.


Skal processen fremskyndes, kan kunstige klitter etableres maskinelt ved tilførsel af sand. Unaturlig høje klitter bør undgås, da klitten reelt er svagere og mindre modstandsdygtig over for stormes hærgen end de bredere opbyggede klitter. Ved hyppige oversvømmelseshændelser bør det overvejes at etablere et dige.

Senest redigeret: 05-12-2013