FaunapassageVejdirektoratet.dk
Del artikel Print

Faunapassage

En faunapassage er en passage, hvor dyr kan passere uforstyrret.

 

Mange fisk og andre smådyr er afhængige af at vandre frit mellem gyde- og opvækstområderne. Det gælder særligt de egentlige vandrefisk som for eksempel ål, laks, ørred, helt, snæbel med flere, som gyder i vandløb og lever en del af livet i saltvand.

 

Et vandløb har stor betydning for den biologiske fødekæde og naturen i almindelighed. Det er derfor vigtigt at installere faunapassager på steder, hvor veje og vandløb krydser hinanden, så dyrelivet i og omkring vandløbet forstyrres mindst muligt.

 

De mest anvendte faunapassager er mindre halvbuer, som blandt andet anvendes ved anlæg af landeveje og skovveje. Faunapassager kan også være store konstruktioner af ståltunnelrør og buer med spændvidde op til 15 meter, som kan rumme større vandløb, og hvor man kan videreføre banketterne langs vandløbet. Her kan også større dyr som hjorte og rådyr passere vejen uhindret. De større ståltunnelrør kan forsynes med naturligt indbygningsmateriale, som svarer til vandløbets almindelige bundmaterialer, så tunnelrøret ingen hindring er for fiskenes vandring opstrøms til gydepladserne.

Senest redigeret: 29-04-2015