Stormflod
Del artikel Print

Stormflod

Stormflod er undtaget fra forsikringsdækning.


Hvis dit hus eller indbo rammes af en stormflod, og skaderne ikke dækkes af din al-mindelige bygnings- eller indboforsikring, kan der være dækning gennem den offentlige stormflodsordning. Du skal anmelde din stormflodsskade til dit forsikringsselskab. Læs nærmere på Naturskaderådets hjemmeside.

 

For at være omfattet af ordningen skal din bolig være brandforsikret.


Der er en række skader som aldrig dækkes af stormflodsordningen. Det kan eksempelvis være skader på løsøre i kældre og rum under terræn, jord, fast ejendom, der ligger uden for et dige, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende.

 

Erstatning ved skader på mennesker

Læs mereLuk
Senest redigeret: 10-07-2023