Stormflod
Del artikel Print

Stormflod

Stormflod er undtaget fra forsikringsdækning.


Hvis dit hus eller indbo rammes af en stormflod, og skaderne ikke dækkes af din al-mindelige bygnings- eller indboforsikring, kan der være dækning gennem den offentli-ge stormflodsordning. Du skal anmelde din stormflodsskade til dit forsikringsselskab. Læs nærmere på Stormrådets hjemmeside.

 

For at være omfattet af ordningen skal du have tegnet brandforsikring for de beskadi-gede ejendele.


Der er en række skader som aldrig dækkes af stormflodsordningen. Det kan eksempel-vis være skader på løsøre i kældre og rum under terræn, jord, fast ejendom, der ligger uden for et dige, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, havne- og kaj-anlæg, bådebroer, badebroer og lignende.

 

Erstatning ved skader på mennesker

Læs mereLuk
Senest redigeret: 12-01-2021