Tøbrud
Del artikel Print

Tøbrud

Klimaforandringerne vil give mildere og fugtigere vintre med voldsomme tøbrud. 

 

Forsikringen dækker skader forårsaget af "voldsomt tøbrud".  Det er derfor op til det enkelte selskab at afgøre, om der er tale om en dækningsberettiget skade.

De fleste selskaber forudsætter, at temperaturen er steget meget over en kort periode, men også andre forhold har betydning som for eksempel mængden af sne, mængden af nedbør, vindforhold, og om smeltevandet har normalt afløb i et normalt dimensioneret kloaksystem.      

 

Husforsikringen dækker vandskader ved voldsomt tøbrud. Bliver bilen ramt af snelaviner, dækker kaskoen.

 

Her kan du læse om hvilke skader ved tøbrud, der typisk er dækket af almindelige forsikringer, og hvad forsikringsselskaberne forventer du gør for at begrænse skaderne, så du kan få erstatning. Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre præcis, hvordan du er dækket.

 

Erstatning ved skader på huset

Læs mereLuk

 

Erstatning ved skader på bilen

Læs mereLuk

 

Erstatning ved skader på mennesker

Læs mereLuk

Læs mere om forsikringsdækning ved tøbrudsskader hos Forsikring & Pension. Her finder du også gode råd om, hvad du kan gøre før, under og efter et tøbrud.

Senest redigeret: 21-09-2018