Tøbrud
Del artikel Print

Tøbrud

Forsikringen dækker skader forårsaget af "voldsomt tøbrud". Det er derfor op til det enkelte selskab at afgøre, om der er tale om en dækningsberettiget skade.
De fleste selskaber forudsætter, at temperaturen er steget meget over en kort periode, men også andre forhold har betydning som for eksempel mængden af sne, mængden af nedbør, vindforhold, og om smeltevandet har normalt afløb i et normalt dimensioneret kloaksystem.

 

Erstatning ved skader på huset

Læs mereLuk

 

Erstatning ved skader på bilen

Læs mereLuk

 

[folded]

[title]

Erstatning ved skader på mennesker

[/title]

[body]

Falder du ned og kommer til skade, fordi du fjerner sne eller istapper fra taget, er du dækket af en eventuel ulykkesforsikring.

 

Er der fare for, at sne eller istappe på dit hus vil styrte ned, skal du straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer og hurtigst muligt sørge for at fjerne sne eller istappe. Gør du ikke det, skal du betale erstatning, hvis en fodgænger bliver ramt. Har du en husejeransvarsforsikring, dækker den. Har du ingen ansvarsforsikring, må du selv betale erstatningen.

Senest redigeret: 12-01-2021