Del artikel Print
Seest Mølleå synergiprojekt indvietFoto: BlueKolding

Seest Mølleå synergiprojekt indviet

Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn

I november blev de to diger, den genslyngede Seest Mølleå og de nye rekreative muligheder i Hylkedalen indviet. Disse tiltag bidrager til at tilbageholde store mængder regnvand fra at løbe med Seest Mølleå ned i Kolding Å og derved forvolde store problemer i Kolding By.

 

Projektet ved Seest Mølleå kan parkere op til 58.000 kubikmeter vand ved hjælp af såkaldte vandparkeringspladser, som de to diger på tværs af Hylkedalen udgør. I midten af begge diger er der små passager gennem til Seest Mølleå, hvor vandet uhindret kan risle igennem, og dyrelivet frit kan bevæge sig. Ens udsyn kan variere – til dagligt vil man opleve en genslynget ådal. Hvorimod man efter kraftig regn kan opleve en større sø. Det er estimeret, at området vil tage sig ud som sø 2-4 gange om året.

 

Genslyngningen af Seest Mølleå er både godt for dyrelivet og til at tilbageholde vandet, eftersom genslyngningen bremser vandets hastighed.

 

Kolding er en særlig udsat by, da byen ved kraftigt stormvejr kan opleve stormflod og store mængder regnvand, der strømmer til via Kolding Å og derefter ud i fjorden.

 

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding.
Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (2,5 mio. kroner) og BlueKolding (5,6 mio. kroner).

 

Kilde: Jydske Vestkysten