Del artikel Print
DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet

DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet

Tanken er at dataene skal bygges ind i klimatilpasningsløsninger der bliver skabt af et eller flere mellemled som f.eks. gennem VeVa

Data af højkvalitet er grundlæggende for forståelsen af hvad der skaber oversvømmelser i Danmark. Ønsker man at lave ændringer i vejnettet, banelegemer og kloakker er det vigtigt at kende årsagen til oversvømmelserne for at lave det rigtige indgreb, da dyre løsninger ellers kan have lille effekt. Radardata kan være med til at afslører om det er dimensioneringen af kloakken, en prop, et læk eller noget fjerde der er årsagen til oversvømmelser.

 

VeVa (Vejrdata i Vandsektoren) er en af de mellemled der skal være med til at nyttiggøre de ny frisatte data. VeVa bruger i forvejen data fra forsyningernes lokale radarer og punktmålinger på nedbør fra DMI’s og Spildevandskomiteen’s målernetværk, nu kommer DMI’s radardata også i spil. VeVa’s formål er at formidle vejrdata til den danske vandsektor i en kvalitet og form som tillader medlemmerne at træffe de bedste drifts- og investeringsbeslutninger.

 

VeVa er etableret af Aalborg Forsyning, Aarhus Vand, Vandcenter Syd, BIOFOS og HOFOR, men åbnes for andre forsyningsmedlemmer i 2022.

 

Kilde: DMI.dk