Del artikel Print
Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer

Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer

EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods går sammen om at klimasikre Knudshoved Odde

Formålet er at sikre den sjældne klokkefrø, som lever i området. Den samlede pris bliver knap 38 millioner kroner.


Store oversvømmelser som følge af klimaændringer risikerer at udrydde klokkefrøen fra Knudshoved Odde på Sydsjælland. Det frygtes, at oversvømmelserne vil medføre, at der skyller saltvand ind over naturområdet i Sydsjælland, der er et af frøens få tilbageværende levesteder i Danmark.


Men der er nu hjælp på vej i form af 25 nye klimasikre vandhuller, som graves i sikker afstand fra havet og dermed de forventede stigende vandmasser. Projektet vil omfatte 100 hektar nye overdrev, strandenge og ferske enge.


Kilde: Landbrug Øst