Eksempler på klimatilpasning

På listen nedenunder kan du se arkivet med de tidligere klimatilpasningseksempler og klimatilpasningseksempler fra udlandet.
Havvand nedkøler bygninger i København

Havvand nedkøler bygninger i København

1.september 2018
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej.
Ny model udpeger vejenes sårbare områder

Ny model udpeger vejenes sårbare områder

4.december 2014
Vejdirektoratet har udviklet en ny model til risikokortlægning af veje, der er sårbare over for ekstremregn. Analysemodellen medregner både sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvensen af den. Dermed kan Vejdirektoratet målrette indsatsen og få mest mulig klimatilpasning for pengene.
Nye skove er tilpasset fremtidens klima

Nye skove er tilpasset fremtidens klima

1.oktober 2013
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)
Stillehavsøstersen er kommet for at blive

Stillehavsøstersen er kommet for at blive

28.september 2013
I Vadehavet har den invasive art stillehavsøsters bredt sig hastigt de senere år. Det skaber problemer for naturen, men også mulighed for at tiltrække turister til området. (Opdateret)
Tivoli følger med klimaet

Tivoli følger med klimaet

20.december 2011
Tivoli har vist sig at være yderst sårbar overfor skybrud. Derfor har ledelsen udarbejdet en beredskabsplan og foretaget essentielle omstruktureringer i haven for at mindske sårbarheden. Tivoli har også planer for tilpasning til fremtidens klima.
Er vejene rustet til mere vand?

Er vejene rustet til mere vand?

5.marts 2010
Nogle strækninger på det danske vejnet er ikke klar til fremtidens øgede vandmængder. Andre er designet til dem.
Skoven skal forny sig selv

Skoven skal forny sig selv

3.juni 2009
På Gjorslev Gods på Stevns er nåletræerne på vej ud. Et ændret klima vil gøre det til en bedre forretning at satse på løvskov.
Bæredygtigt byggeri ved havnen

Bæredygtigt byggeri ved havnen

13.januar 2009
Truslen om stigende vandstande og stormfloder er en overkommelig udfordring ved nybyggeri, mener Rambøll.
Viser 1 - 8 ud af 8
Gå til de nyeste eksempler