Vand

Vand

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning i vandsektoren.
Havvand nedkøler bygninger i København

Havvand nedkøler bygninger i København

1.september 2018
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej.
Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

6.september 2017
Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at byens regnvands- og spildevands-system skal kunne klare 30 % mere regn. Tilpasningen gennemføres i 42 byområder i prioriteret rækkefølge.
Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet

Ny hollandsk dagsorden: Giv plads til vandet

27.januar 2015
Under overskrifterne ”Room for the river” og ”Breaking the trend” har Holland siden 1996 udført en ambitiøs plan, der skal mindske risikoen for oversvømmelser langs floderne og samtidig være en gevinst for landskabet. Digerne langs floderne skal ikke længere forhøjes. De skal flyttes, så der bliver mere plads til vandet.
Effektiv teknologi til rensning af overfladevand

Effektiv teknologi til rensning af overfladevand

2.december 2013
HydroSeparatoren renser forurenet overfladevand. Teknologien, der er blevet afprøvet i både København og Middelfart, kræver et minimum af vedligeholdelse, og testresultater viser en overbevisende renseeffekt.
Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser

Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser

29.november 2013
Greve Solrød Forsyning har siden 2003 anvendt avanceret måleteknologi i indsatsen mod oversvømmelser.
Kalkholdigt filter renser regnvand

Kalkholdigt filter renser regnvand

29.november 2013
Med dobbeltporøs filtrering er det muligt at rense og aflede regnvand fra veje og tage direkte til vandløb eller i havnen. På den måde aflastes også kloakker og rensningsanlæg. (Opdateret)
Havne hæver minimumskoter

Havne hæver minimumskoter

2.oktober 2013
De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne. Hvilke scenarier man skal læne sig op af, når koterne fastsættes, er der dog nogen tvivl om. Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne. (Opdateret)
Nye skove er tilpasset fremtidens klima

Nye skove er tilpasset fremtidens klima

1.oktober 2013
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)
Slut med overbelastede kloaksystemer

Slut med overbelastede kloaksystemer

30.september 2013
Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune. I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand. ”Separat? Det er klart!”, lyder mottoet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. (Opdateret)
Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger

Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger

29.september 2013
I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80’erne. I projektet ’Eco-City Augustenborg’ er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger. (Opdateret)
Viser 1 - 10 ud af 25
Gå til de nyeste eksempler