Del artikel Print

Nye skove er tilpasset fremtidens klima

Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)

  • Klimatilpasset skovareal
  • Samarbejde sikrer skovrejsning
  • Kun plads til de klimarobuste træarter
  • Skoven skal holde på vandet
  • Vigtigt at involvere offentligheden
Gå til de nyeste eksempler