Plan

Plan

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning i plan-sektoren.
Havne hæver minimumskoter

Havne hæver minimumskoter

2.oktober 2013
De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne. Hvilke scenarier man skal læne sig op af, når koterne fastsættes, er der dog nogen tvivl om. Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne. (Opdateret)
Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger

Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger

29.september 2013
I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80’erne. I projektet ’Eco-City Augustenborg’ er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger. (Opdateret)
Middelfart Kommune er klar til klimatilpasning

Middelfart Kommune er klar til klimatilpasning

27.april 2011
Middelfart Kommune er i fuld gang med at ruste sig til mere ekstreme klimaforhold. I foråret blev der sat ekstra skub på indsatsen, da alle medarbejdere i Teknik- og miljøforvaltningen blev kaldt til et seminar om klimatilpasning.
Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde

Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde

10.december 2009
Sygehusene skal være rustet til fremtidens klima. Det kræver, at arkitekter og ingeniører bliver bedre til at arbejde sammen. Og at bygherrerne tænker langsigtet.
Folkelig dialog om klimastrategi

Folkelig dialog om klimastrategi

20.november 2009
EU-projektet BaltCICA inviterer lokale interessenter til dialog og borgertopmøde. Målet er at udvikle konkrete klimatilpasningsstrategier for området mellem Tissø og Reersø ved Kalundborg.
Diger gør det ikke alene

Diger gør det ikke alene

4.november 2009
I Dragør Kommune har man fravalgt at føre en ”ufølsom” digepolitik. I stedet vil man udnytte naturens egen teknologi for at tilpasse kommunen til fremtidens klima.
Vandkvaliteten i Aarhus forbedres med klimatilpasning

Vandkvaliteten i Aarhus forbedres med klimatilpasning

1.oktober 2009
Arbejdet med frilægning af Aarhus Å er i fuld gang, og der er en spændende proces i gang med at omdanne de bynære havnearealer.
Klimasikker by i 100 år

Klimasikker by i 100 år

3.juni 2009
Hedensted Kommune har udarbejdet en klimatilpasset kommuneplan med fokus på landskab, byudvikling og vand. Projektet er netop afsluttet, og det har medført nye udviklingsmuligheder i planlægningen.
Viser 1 - 8 ud af 8
Gå til de nyeste eksempler