Del artikel Print
Bæredygtigt byggeri ved havnen

Bæredygtigt byggeri ved havnen

Truslen om stigende vandstande og stormfloder er en overkommelig udfordring ved nybyggeri, mener Rambøll.

Man skal tænke sig om i rette tid. Men så er klimaforandringerne en overkommelig udfordring ved nybyggeri, mener Rambøll. Det er Utzon Center på havnefronten i Aalborg - Jørn Utzons fødeby - et eksempel på.  I punktform lyder rådene fra det projektets rådgivende ingeniørfirma, Rambøll, således:

  • Tænk højvands problematikken med ind i projektet fra begyndelsen
  • Støb et fundament af beton, der er højt nok
  • Placér døre og vinduer så højt, at vand ikke trænger ind

"I virkeligheden er det meget enkelt, hvis man husker at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Da vi i 2007 sad og projekterede Utzon Center, fik vi oversvømmelser fra Limfjorden i Aalborg, så vi blev mindet om problematikken på den mest direkte facon," fortæller afdelingsleder fra Rambøll Byggeri i Aalborg, civilingeniør Thomas Simoni.

Fundamentet hævet med en meter
I projektet valgte man simpelthen at hæve bygningens fundament over niveauet for den øvrige havnepromenade og støbe fundamentet i beton, som forhindrer vand i at trænge ind i bygningen. Dernæst placerede man også døre og vinduer tilpas højt.

Vi endte med at hæve fundamentet ca. en meter, og når vi landede der, skyldtes det en blanding af ingeniørmæssige og arkitektoniske overvejelser. Vi tror selvfølgelig også, at en meters hævning vil sikre huset mod de allerfleste stormfloder," siger Thomas Simoni.

Hævede kajkanter
Thomas Simoni oplyser, at lokalplanen for området ingen specifikke krav stillede i forhold til truslen om stigende vandstand og latente stormfloder. Forklaringen på det, er ifølge arkitekt i Aalborg Kommune Anna Juel Andersen, at kommunen har foretaget en generel modforanstaltning.

"Vi forventer øget vandstand og øget risiko for oversvømmelser vis hyppigere storme som presser vandet ind i fjorden. For at imødegå dette, vil vi alle steder hæve kamkanten til 1,90 over dagligt vande, bortset fra den centrale trappe nord for Toldbod Plads, hvor kanten er lavere på en kort strækning (ca. 40 meter), som vi kan lukke manuelt. Derfor har der ikke været behov for at regulere det i lokalplanen," siger hun. Hun tilføjer, at hvad angå bygninger, stiller forsikringsselskaberne krav om gulvkoter som forudsætning for at ville forsikre.

Merpris på en halv procent
Økonomisk er der ingen særlige udfordringer i at højvandssikre sit byggeri. Merprisen for at hæve fundamentet på Utzon Center har ca. en halv million kroner sammenlignet med et samlet budget på ca. 100 millioner kroner. Bygningen har et grundareal på 2800 m2, er delvist i to planer, og der er ingen kælder.

Utzon Center blev indviet i 2008. Bygningen skal i fremtiden huse forskellige udstillinger og ikke mindst et arkiv med den verdensberømte arkitekts arbejder.

Thomas Simoni siger, at risiko for højvande ikke giver særlige piloteringsmæssige udfordringer. I Aalborg er betondækket på Utzon Center placeret på betonpæle. Det hævede terrændæk (læs: gulv) udgøres af huldæk-elementer, som er lagt oven på den pladsstøbte betonvæg.