Del artikel Print
Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby

Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby

Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven

I slutningen af februar parkeredes der store mængder vand i Kollerup Enge, hvilket gjorde at området for dets besøgende så meget oversvømmet ud. Man kunne blive bekymret for om området kunne holde på vandet – men det kan det.

 

Med etableringen af vådområdet genslyngede man Lilleåen. Det betyder, at engene kan oversvømmes uden det gør noget. Samtidig er der etableret diger, der parkerer vandet (150.000 m3) indtil trykket på Lilleåen inde i Hadsten bliver mindre. Skulle det ske at området inden for digerne bliver helt fyldt op med vand er der kontrollede overløb, der sætter i værk. Det vil sige at vandet får lov til at løbe over digerne ved udvalgte strækninger. Dermed gør det ikke skade.

 

Kollerup Enge blev indviet en 28. oktober 2021. Udover at klimasikre Hadsten midtby fungerer synergiprojektet også som et rekreativt område med stier, piktogrammer, infotavler og skilte.

 

Kilde: TV2 Østjylland.dk

Foto: Claus Moestrup, Favrskov Kommune