Del artikel Print
Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand

Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand

Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for veje, jernbaner og bygninger – såsom sætningsskader i bygninger, der er bygget til at stå på tør grund.

Notatet fremlægger metoder for, hvordan man kan estimere skader af bygninger, jernbaner og veje som følge af højtstående grundvand. Notatet fokuserer derudover på, hvordan omkostningerne til genopretning efter skaderne over tid kan opgøres.

 

Den første del af notatet afdækker hvilke bygningskarakteristika, der generelt vurderes til at have betydning for i hvor stor en grad en bygning bliver skadet ved højtstående grundvand. Samtidig kigger første del af notatet også på, hvad der er primært bestemmende for veje og jernbaners sårbarhed i forbindelse med højtstående grundvand. Herved præsenterer notatet, det overordnede skadesbillede forårsaget af højtstående grundvand for bygninger anvendt til beboelse, veje og jernbaner.

 

Den anden del af notatet skitserer retningen for en general metode til bestemmelse af skadesomkostningerne ved højtstående grundvand. Metoden er baseret på litteratursøgning og –gennemgang. Metoden foreslår også, i hvilken retning metoden kan videreudvikles.

 

Rapporten fremlægger ikke en færdigudviklet metode til beregning af skadesomkostninger, dog er det et skridt på vejen til bedre beregning af de økonomiske skader relateret til højtstående grundvand.

 

Notatet er udarbejdet af Niras for Miljøministeriet i forbindelse med arbejdet med den nye nationale klimatilpasningsplan.