Del artikel Print
Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring

I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag.

Projektet består af en trefoldig kystsikring bestående af en forstærket klitrække, en sluse ved Solrød Bæk samt usynlige diger og mobile digeløsninger.

 

Klitrækken langs stranden forstærkes på de strækninger, hvor den ikke er høj eller bred nok til at modstå en stormflod. Derudover hæves de stier, der gennemskærer klitterne med op til én meter, hvilket bliver den mest synlige forskel i området.

 

Den planlagte sluse ved Solrød Bæk skal sikre i en højde af 2,4 meter.
Diget langs det nordlige vandløb er planlagt som terrænregulering af en privat have. Længere mod vest vil der ikke kunne etableres dige, og der vil i stedet være mobile mure, som beredskabet vil rykke ud ved stormflodsvarsel.


Kilde: Teknik og Miljø