Del artikel Print
DMI skal fra 2023 varsle for oversvømmelserColourbox

DMI skal fra 2023 varsle for oversvømmelser

Der blev afsat midler på finansloven 2022 til varsling af oversvømmelser

DMI igangsætter arbejdet med at opbygge kapacitet til at varsle for oversvømmelser. Varslingen skal sætte redningsberedskaberne bedre i stand til at håndtere fremtidige oversvømmelser i Danmark.

 

Varslingen vil ske i samarbejde mellem myndighederne i Danmark som De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Beredskabsstyrelsen samt de kommunale redningsberedskaber. Samarbejdet sikrer at nødvendig viden, data og kompetencer kommer i spil.

 

Der afsættes 68,5 mio. kr. til en række forskellige initiativer i perioden 2022-2025, der skal sørge for bedre data om vand. Det skal understøtte den samlede indsats for en mere datadrevet og helhedsorienteret varsling af oversvømmelser og klimatilpasning.

 

Kilde: DMI.dk