Del artikel Print
Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand

Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand

C2C CC har i samarbejde med projektet TopSoil udviklet et inspirationskatalog til håndtering af terrænnært grundvand, hvor der er lagt vægt på mulighederne for at skabe merværdi.

Som en konsekvens af klimaforandringerne forventes grundvandet at stige. Dette vil især være et problem i bynære områder, der i forvejen oplever terrænnært grundvand. Der er derfor et øget behov for at beskytte kulturelle og samfundsmæssige værdier. Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) har af den grund udarbejdet et inspirationskatalog til håndtering af det terrænnære grundvand i samarbejde med TopSoil projekt.

 

TopSoil projektet er et samarbejde på tværs af fem forskellige lande i Nordsø- regionen og drager erfaringer fra 16 pilotområder, heriblandt Sunds ved Herning såvel som områder i Belgien og Holland. Inspirationskataloget indeholder en række håndteringsmuligheder af grundvandet med udgangspunkt i pilotområdet i Sunds, men også i forhold til energiudnyttelse af grundvand Der er fokus på håndteringer, som også skaber merværdi for lokalområdet, som for eksempel urban skovrejsning eller oppumpning til energiudnyttelse.

 

Kilde: C2C CC