Del artikel Print
Ny vejledning om kystbeskyttelse og Natura 2000-områder

Ny vejledning om kystbeskyttelse og Natura 2000-områder

Der må som udgangspunkt ikke etableres kystbeskyttelse, som kan skade udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område. I visse tilfælde kan der dog være behov for at fravige denne bestemmelse.


Denne nye vejledning beskriver forudsætninger, nødvendige procestrin og fremgangsmåder i forberedelsen af en sådan fravigelsessag.

 

Kilde: Kystdirektoratet