Del artikel Print
DMI's Klimaatlas opdateretColourbox

DMI's Klimaatlas opdateret

Se hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande forventes at blive overskredet i fremtidens klima

Ved klimascenarie RCP8.5, som beskriver fortsat høj global udledning af drivhusgasser, vil nogle steder i Danmark opleve, at det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet op mod 100 gange om året ved slutningen af dette århundrede.

 

Klimaatlasset kommer med de bedste bud på, hvordan fremtidens klima i Danmark kommer til at se ud. De nye tal viser, at især langs de danske kyster vil det variere, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet. Især Lillebælt og det sydlige Kattegat kan ofte komme til at opleve overskredet varslingsniveau for højvande.

 

Klimaatlasset viser også, at den gennemsnitlige middelvandstand forventes at stige henholdsvis en halv meter for RCP8.5 og ca. 35 cm for RCP4.5 (udledningen af drivhusgasser reduceres fra midten af århundredet) ved dette århundredets slutning. Derfor forventes det, at fremtidens stormfloder rammer væsentlig voldsommere, eftersom den hævede gennemsnitlige middelvandstand betyder, at vandet vil blive presset længere op i terrænet ved stormfloder.

 

Indtil videre er der foretaget 3 opdateringer af klimaatlasset:

  • 2019: præsenterer værdier for nedbør, ekstremnedbør, temperatur, havniveau og stormflod.
  • 2020: udvidet med nye klimavariabler for solindstråling, fordampning og vind. Mere detaljeret viden blev tilføjet til allerede eksisterende klimavariabler i klimaatlasset, såsom sjældne stormhændelser, tørke og vækstsæson
  • 2021: opdateret så ekspertbrugere har adgang til bagvedliggende klimamodeldata og dermed har adgang til daglige simuleringsdata.

 

Kilde: DMI.dk