Offentlige støtteordninger til klimatilpasning
Del artikel Print

Offentlige støtteordninger til klimatilpasning

PULJE TIL KYSTBESKYTTELSE

Staten har afsat 150 mio. kr. i 2023 til støtte til kystbeskyttelsesprojekter i de danske kystkommuner samt til etablering eller forstærkning af diger i Vadehavsområdet.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.

 

Læs mere om puljen og ansøg her.

 

MILJØTEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM (MUDP)

 

MUDP er et program i Miljøministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Der udbydes en pulje på ca 122 mio. kr i 2023. 

 

Ansøgningsrunderne for de forskellige MUDP puljerer er i gang, se frister nedenfor.

 

ETV (Environmental Technology Verification) og Forprojekter

Der er afsat 7,5 mio kr. til forprojekter og ETV-projekter

Ansøgningsfrist den 9. maj 2023 kl. 12.00

  

Udvikling, test og demonstration
Der er afsat 57 mio. kr. til Udvikling, test og demonstration

Ansøgningsfrist den 7. juni 2023 kl. 12.00 

 

Fyrtårnsprojekter

Der er afsat 57 mio. kr til Fyrtårnsprojekter

Ansøgningsfrist den 23. august 2023 kl. 12.00 

 

Læs mere om MUDP på www.ecoinnovation.dk 

 

Se resultater af projekter om klimatilpasning her 

 

INNOVATIONSFONDEN 

Innovationsfonden udmønter i 2023 ca. 1,6 mia. kr. til forskning indenfor blandt andet fremtidens grønne løsninger, digitalisering, teknologi, life science og sundhed. 

 

Læs mere om fonden og få et overblik over ansøgningsrunder, deadlines og konkrete tematiseringer for de enkelte programmer i 2023 her

 

Innovationsfonden har blandt andet støttet: 

 

 

GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM (GUDP)

GUDP yder tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der blandt andet kan medvirke til at reducere natur-, miljø- og klimabelastningen. Der vil være to ordinære ansøgningsrunder i 2023 med et samlet beløb på ca. 189,3 mio. kr. 

Næste ansøgningsfrist den 31. august 2023. Ansøgninger indkaldes i juni 2023. 

 

Læs mere her

Handlingsplan 2023 kan læses her 

 

GUDP har bl.a. støttet: 

 

CLEAN videnbroprojekter 
Uddannelses- og forskningsministeriet har, i forlængelse af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024, bevilliget 1,8 mio. kr. til videnbroprojekter. Formålet med videnbroprojekter er at bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner, der innovativt forstærker vækstpotentialet i en virksomhed. 

 

Ansøgningsfristen er den 16 maj 2023, Kl. 12:00

Læs mere om ansøningskriterier, typer af projekter og tilmelding her.

 

Senest redigeret: 07-06-2023