Offentlige støtteordninger til klimatilpasning
Del artikel Print

Offentlige støtteordninger til klimatilpasning

Helhedsprojekter (pilotordning)

Med denne pilotordning kan kommunerne søge om tilskud til helhedsprojekter. 

Som led i MR puljen (målrettet regulering) er der på finansloven afsat 15,1 millioner kr. til helhedsprojekter, hvoraf de 12,1 mio. kr. er afsat i 2020.

 

Selve tilskudsordningen er målrettet vandløbssystemer, som er særligt klimafølsomme, og hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift.

 

Læs mere her. 

 

Fristen for ansøgninger til tilskud af helhedsprojekter udløb den

1. juli 2020, kl. 23:59 

 

 

Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP)

MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Læs mere om MUDP på www.ecoinnovation.dk

Ansøgningsrunderne for de forskellige MUDP puljerer er i gang, se frister nedenfor.

 

ETV (Environmental Technology Verification) og Forprojekter

Fristen for ansøgning om tilskud til verifikation af miljøteknologi, samt ansøging til forprojekter der afdækker teknologisk gennemførlighed

Seneste ansøgningsfrist var 22. marts 2022

 

Udvikling, test og demonstration
Fristen for ansøgning om tilskud til udvikling, test og demonstration

var den 5. maj 2022

 

Fyrtårnsprojekter

Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekt

23. August 2022

 

Du finder ansøgningsmateriale materialet her

 

Eksempler på støttede MUDP projekter 2008-2018

Læs mereLuk

 

Håndværkerfradrag 

Håndværkerfradraget er med vedtagelse af finansloven for 2018 blevet gjort permanent. Aftalen indebærer, at der gives et skattefradrag (på arbejdsløn) på henholdsvis 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og 25.000 kr. for håndværksydelser. Med den nye ordning tilpasses de ydelser, hvortil der kan ydes fradrag. Hvis du vil have håndværkerfradrag for 2020, skal ydelsen være betalt senest den 28. februar 2021. 

 

Læs mere om Håndværkerfradraget på SKATs hjemmeside.

 

Danmarks Grønne Investeringsfond
En selvstændig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som styrker den grønne omstilling af samfundet. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige institutioner. Lånene kan blandt andet bruges til investeringer i energibesparelser, anlæg til vedvarende energi og bedre ressourceudnyttelse.

 

Læs mere om fonden her.

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om fonden her

 

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP)

GUDP yder tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der blandt andet kan medvirke til at reducere natur-, miljø- og klimabelastningen.

 

Fristen for ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I var

26. februar 2020

 

Fristen for ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde II var

9. September 2020 

 

Læs mere her.

 

GUDP har blandt andet støttet

Læs mereLuk
 

 

GUDP´s klimapulje 

Den nye klimapulje kan støtte udviklingsprojekter inden for landbrug og gartneri, som skaffer ny viden og udvikler teknologier, der reducerer udledningen og øger kulstofbindingen i jorden, samt forskning og udvikling inden for klimaitlpasning, der gør det muligt at producere under ekstreme vejrforhold. 

 

Udviklings- og demonstrationsprojekter kan søge tilskud inden for beløbsrammen 250.000 kr til 15 mio. kr. og netværksprojekter kan søge tilskud på mellem 250.000 kr og 2 mio. kr.

 

Fristen for ansøgninger var

28. maj 2020 kl. 12.00

 

Læs mere her.

 

Partnerskab mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.
Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger,
som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.
Fristen for første ansøgningsrunde udløb den 29. maj 2019

Anden ansøgningsrunde forventes at åbne i slutningen 2020.
Læs mere om Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

 

 

Multifunktionel jordfordeling 2022

I 2020 - 2022 kan kommuner og Naturstyrelsen ansøge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. Ordningen har til formål, at give mulighed for gennemføresle af projekter der anvender multifunktionel jordfordeling som redskab. 

 

I 2022 er der bevilliget 20,5 millioner kroner. 

 

1. ansøgningsrunde for multifunktionel jordeling var

15. Marts 2022 - 30. April 2022

 

2. ansøgningsrunde for multifunktionel jordeling er

15. September 2022 -  31. Oktober 2022

 

Læs mere her.  

 

Pulje til kystbeskyttelse 2021

I 2021 har regeringen afsat 90 mio.kr. til kystbeskyttelses projekter. 

Her kan ansøges til forstærkning og etablering af diger i vadehavsområdet, eller kommunale fællesprojekter som er inden for den kyststrækning hvor værktøjet www.kystplanlægger.dk anbefaler en reduktion i risikoniveauet. 

Ansøgere kan være kommuner eller digelag fra Varde, Esbjerg, Fanø eller Tønder kommune.

 

Denne ansøgsningsrunde varer frem til 30. september.

Ansøg via: virk.dk.

Læs mere her.

Senest redigeret: 19-01-2023