Offentlige støtteordninger til klimatilpasningColourbox
Del artikel Print

Offentlige støtteordninger til klimatilpasning

Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP)

MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Læs mere om MUDP på www.ecoinnovation.dk

Ansøgningsrunden for de forskellige MUDP puljer er nu åbent, se frister nedenfor.


Fyrtårnsprojekter
• ”One pages” og anmodning om pitch-møde – 15 Marts kl 23.59
• Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekt er 20. august 2019, kl. 12.00

 

Udvikling, test og demonstration
• Ansøgning om tilskud til udvikling, test og demonstration den 10. maj 2019, kl. 12.00
• Ansøgning om tilskud til verifikation af miljøteknologi den 10. maj 2019, kl. 12.00

 

Lattergaspulje
• Der er løbende ansøgning om tilskud under lattergaspuljen frem til den 20. november 2019

 

Du finder ansøgningsmateriale materialet her

 

Eksempler på støttede MUDP projekter 2008-2018

Læs mereLuk

 

BoligJobordningen 

Ordningen, som giver mulighed for at få tilskud til renovationsarbejde i og udenfor boliger, blev genindført i 2015 under betegnelsen Håndværkerfradraget. I 2016 blev ordningen ændret, så der blev indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser.

 

BoligJobordningen er med vedtagelse af finansloven for 2018 blevet gjort permanent. Aftalen indebærer, at der gives et skattefradrag (på arbejdsløn) på henholdsvis 6.100 kr. pr. person for serviceydelser og 12.200 kr. for håndværksydelser. Med den nye ordning tilpasses de ydelser, hvortil der kan ydes fradrag. For at få fradrag i 2018 for arbejde udført i 2018, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2019.

Læs mere om BoligJobordningen på SKATs hjemmeside.

 

Danmarks Grønne Investeringsfond
En selvstændig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som styrker den grønne omstilling af samfundet. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige institutioner. Lånene kan blandt andet bruges til investeringer i energibesparelser, anlæg til vedvarende energi og bedre ressourceudnyttelse.

Læs mere om fonden her.

 

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om fonden her

Innovationsfonden har blandt andet støttet

Læs mereLuk

  

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP)

GUDP yder tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der blandt andet kan medvirke til at reducere natur-, miljø- og klimabelastningen. GUDP ansøgningsrunde I har frist d. 28. februar 2019 og ansøgningsrunde II har frist d. 5. september 2019. Læs mere her.

GUDP har blandt andet støttet

Læs mereLuk

 

Forsyningsselskabers medfinansiering

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Fra 2016 kan forsyningsselskabet finansiere op til 75% over spildevandstaksterne. Læs mere her.

 

 

Partnerskab mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.
Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger,
som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.
Fristen for første ansøgningsrunde er den 29. maj 2019 kl. 12.00.
Anden ansøgningsrunde forventes at åbne i 2020.
Læs mere om Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

Senest redigeret: 11-01-2019