Juni

Ny plan skal beskytte Enø og Lungshave mod oversvømmelse

10. september 2019
Et endeligt forslag til kystbeskyttelse skal sikre Enø og Lungshave mod fremtidige oversvømmelser.

Ægte kastanje - et dansk skovtræ i fremtiden?

3. september 2019
Klimaforandringerne kan betyde, at skovenes nuværende arter og provenienser ikke vil trives i skovene i fremtiden, og i forlængelse af det kan det vise sig, at en ægte kastanje bl.a. kan blive et værdifuldt skovtræ i et fremtidigt varmere klima.

Ny kystsikring indvies på Anholt

26. juni 2019
Øen Anholt har været stærkt udsat for større storme, men det skal være forbi med indvielsen af et nyt kystsikringsanlæg

Solråd Byråd godkender kystsikringsplan

26. juni 2019
En plan, som skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod, er netop blevet godkendt af byrådet i Solrød.

Grønnehave Bæk-projektet i Odsherred kommune er skudt i gang

26. juni 2019
Projektet er et samarbejde mellem Odsherred kommune og Odsherred forsyning

Quinoa kan vandes med havvand

25. juni 2019
Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.

Enighed mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune om vandløbskomité

20. juni 2019
For at imødegå klimaudfordringer og oversvømmelser vil tre kommuner langs et af landets største vandløb arbejde tættere sammen. Kommunerne har planer om at oprette ny Kongeåkomité.

Sekundavand skal være en del af fremtidens forsyning

18. juni 2019
Flere partere er, i et VUDP-projekt, nu i gang med at undersøge, hvordan sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand.

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

17. juni 2019
Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt

16. juni 2019
600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.
Viser 1 - 10 ud af 11