Del artikel Print
Solråd Byråd godkender kystsikringsplan

Solråd Byråd godkender kystsikringsplan

En plan, som skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod, er netop blevet godkendt af byrådet i Solrød.

”Vi lever i en verden, hvor ekstreme vejrsituationer som stormflod ikke længere er tænkte fremtidsscenarier – det skal vi blot tænke tilbage på 4. januar 2017 for at erindre. Selvom der måske hverken kommer en ny stormflod i år eller de næste år, så er det nødvendigt at sikre vores kyster for vores borgeres skyld. Derfor har vi i byrådet lagt op til en god løsning, som nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og naturen og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne”, fortæller borgmesteren af Solrød Kommune, Niels Hörup (V).

 

Kystsikringsplanen hviler på input fra udviklingsgruppen, der blev nedsat i 2015 med repræsentanter fra fire grundejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød kommune.

 

Kystsikringsprojektet er delt op i tre delområder, og byrådet har vedtaget at bruge en mio. kr. til projektforberedelsen af to af områderne. Forberedelsen til beskyttelsen af område 3, som ligger i et Natura 2000-område, bliver ikke startet op i 2019, da byrådet ønsker at ansøge RealDania om støtte til projektet.

 

Klitterne på kyststrækningen mellem Staunings Ø og Trylleskoven vil blive styrket ved at fylde sand i de dybe dele af klitterne, så det laveste punkt er to meter over havets overflade. Det sikrer, at vandet ikke kan løbe igennem fordybningerne. Derudover er planen, at der ved Staunings Ø-området i den sydlige del af Solrød bliver etableret et såkaldt landdige på indersiden af lagunen ved siden af den eksisterende sti. Det er dette område, som kaldes område 3, der ligger i et særligt naturfølsomt område og derfor kræver særlige hensyn.

 

Den tredje og sidste løsning går på at etablere en højvandsmur på tre korte strækninger langs strandvejen og højvandslukker ved Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.

 

Det indebærer, at man ved risiko for oversvømmelse kan lukke vandløbene, så man holder vandet fra havet ude af vandløbene.

 

I nogle områder vil forandringen af området næste ikke være synlig, mens der for eksempel i forbindelse med landdiget vil ske en større forandring. ”Det koster naturligvis at sætte sådan en plan i værk for at beskytte strandområdets beboere, men omkostningerne ved at lade være kan nemt ende med at blive større – både økonomisk og menneskeligt”, siger borgmester Niels Hörup.

 

Planen for Kystsikring kommer i høring i 8 uger, og Solrød Kommune inviterer også til et borgermøde.

 

Kilde: Sydkysten Weekend