Del artikel Print
Sekundavand skal være en del af fremtidens forsyning

Sekundavand skal være en del af fremtidens forsyning

Flere partere er, i et VUDP-projekt, nu i gang med at undersøge, hvordan sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand.

Et pres på drikkevandsressourcen og større mængder regn har ført til efterspørgsel af sekundavand, som alternativ til rent drikkevand hos produktionsvirksomheder.

 

Seks partnere, bl.a. Fors og Kalundborg Forsyning er derfor gået sammen for at udvikle en ny forretningsmodel for sekundavand. VUDP-projektet ”Sammen om fremtidens vandforsyning – opsamling og distribution af sekundavand” kigger på, hvordan regnvand kan benyttes til toiletskyl og tøjvask i et alment boligbyggeri.

 

Disse boliger har fået navnet ”De alvandnyttige boliger”, da de sparer på grundvandet, medvirker til at klimasikre, sætter færre miljømæssige fodaftryk i dagligdagen og er billigere for kunderne.

 

Samme ambition ses hos Berendens Vaskeri i Holbæk, hvor alt vand ønskes genanvendt, både vandet i vaskeprocessen, byens regnvand eller andet sekundavand.

 

Projekter kortlægger og tester, hvornår en central opsamling og distribution af sekundavand kan erstattes med rent drikkevand.

 

Selve idéen med at bruge genbrugsvand i stedet for rent drikkevand, er ikke ny, men det er i idéen med at skabe en ny forsyning med sekundavand i en eksisterende by, således at byen tager del i en bæredygtigt omstilling.

 

Projektet vil forløbe indtil april 2020.

 


Kilde: danskVAND