Del artikel Print
Ny kystsikring indvies på Anholt

Ny kystsikring indvies på Anholt

Øen Anholt har været stærkt udsat for større storme, men det skal være forbi med indvielsen af et nyt kystsikringsanlæg

Tilbage i 2013 begyndte planlægningen af kystsikringen, hvilket blev nedsat ved et samarbejde mellem Anholts beboere, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune.

 

Det blev i den forbindelse besluttet, at man skulle bestræbe sig på at udvikle en langsigtet kystsikringsmodel, hvormed Nordstrandvej og campingpladsens område ville blive sikret.

 

Genopbygningen af stranden begyndte i efteråret 2018, og der er siden blevet anlagt tre bølgebrydere ca. 100 meter fra kysten, som hver har en længde på 70 meter. Man har også etableret en mindre høfde på stranden, med den intention at beskytte campingpladsen. De nye tiltag vil i løbet af en periode skabe en bugtende, bred sandstrand.

 

Hovedvejen, som forbinder havnen og campingpladsen, har også fået sin egen beskyttelse med sten, som delvist bliver dækket af sand og beplantet med marehalm.

 

Anholts nye kystsikring blev indviet lørdag d. 8 juni.

 

Kilde: Jyllandsposten.dk