Del artikel Print
Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigtFoto: Ditte Holse

Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt

600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.

I takt med, at regnen bliver kraftigere og skybrudene hyppigere og hyppigere, er HOFOR og Københavns Kommune i gang med at indrette byen, så den bedre kan håndtere de øgede regnmængder.

 

Det drejer sig blandt andet om skybrudstunneler, der hurtigt kan transportere vandet væk fra byen og regnbede, der bryder den ugennemtrængelige asfaltbelægning op.

 

Regnbede er en af de løsninger man har benyttet sig af ved Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Der er en masse asfalt nu blevet lavet om til regnbede således, at vandet kan trænge ned i jorden i stedet for at blive ledt til kloakken.

 

”Det kan hjælpe i almindelige regnskyl, og når vi så oplever skybrud og kraftig regn, kan vandet blive ført ud i en regnvandsledning i Landskronagade og videre derfra ned i Østerbrotunnelen,” forklarer planlægger hos HOFOR, Martin Abrahamsen Vester.

 

Det handler om, at lede så meget vand uden om det almindelige kloaksystem. HOFOR går derfor i dette projekt ind og arbejder på en løsning for at sortere First Flush og Second Flush. Denne såkaldte First Flush-metode skal lede det første beskidte regnvand fra kørebanen og ned i kloakken, mens det efterfølgende renere Second Flush regnvand ledes til nedsivning i regnbedene. Herved får vandet nytteværdi og giver ny viden om vandets forureningsindhold.

 

De nye regnbede på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er med til at skabe en grønnere bydel og en grøn forbindelse mellem Fælledparken og Kildevældsparken.

 

”Med den naturbaserede klimatilpasning af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads løses ikke bare byens udfordringer med skybrud og oversvømmelser. Der bliver også tilført en lang række grønne herlighedsværdier, der skaber øget livskvalitet og nye sociale muligheder for alle. Resultatet er blevet en række ærkekøbenhavnske og blågrønne byrum, der giver en helt nye fornemmelse af, hvordan fremtidens klimasmarte København kan opleves,” siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA.

 

Skybrudsprojektet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er udpeget til at være et foregangseksempel på klimatilpasning i København og kostede samlet lige under 52 mio. kroner.

 

 

Kilde: danskVAND