Del artikel Print
Grønnehave Bæk-projektet i Odsherred kommune er skudt i gangFoto: Odsherred Kommune

Grønnehave Bæk-projektet i Odsherred kommune er skudt i gang

Projektet er et samarbejde mellem Odsherred kommune og Odsherred forsyning

Det nye projekt omfatter et 6000 m2 vådområde, der skal placeres ved vandtårnet i Nykøbing.

 

Planen er, at drænvand fra marker skal ledes igennem området for at reducere kvælstofindholdet, inden vandet ledes videre gennem skoven via Grønnehave Bæk og ud i Isefjorden. Herudover afskæres vejvandet fra det offentlige kloaksystem på en række veje i Saxild-kvarteret i Nykøbing, hvilket reducerer mængden af regnvand, der i dag transporteres til rensning på Nykøbing renseanlæg.

 

”Det er utrolig smukt at vandre langs Grønnehave Bæk til vandtårnet, og dette projekt betyder kun flere stier og rekreative områder. Samtidig er der en stor miljøgevinst i form af kvælstofreduktion, og forsyningen slipper for at bruge 38 mio. kr. på at separatkloakere Saxild-kvarteret, fordi en stor del af regnvandet nu kan ledes uden om renseanlægget. Et rigtigt fornuftigt projekt”, fortæller bestyrelsesformanden for Odsherred Forsyning A/S, Vagn Ytte Larsen, i en pressemeddelelse.

 

Bækken, som løber gennem skoven og langs fodboldbanerne på Kongeengen, skal slynges tre steder, for at tage hensyn til dyrelivet og forbedre vandløbet. Udløbet fra Grønnehave Bæk til Nykøbing havn vil samtidig blive åbnet og udvidet, så man kan følge vandet hele vejen.

 

Grønnehave Bæk-projektet vil komme til at koste ca. 12,5 mio. kr., hvortil Miljøstyrelsen har valgt at støtte med ca. 3 mio. kr. (synergipuljen). Projektet vil blive ledet af entreprenørvirksomheden Aarsleff i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

 

Kilde: Nordvestnyt