Del artikel Print
Nyt center for test af salttolerant afgrøde

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

I takt med klimaforandringerne stiger verdenshavene og oversvømmer dansk landbrugsjord. Salt i landbrugsjorde er et voksende problem og salttolerante afgrøder kan derfor bliver uvurderlige i fremtiden.

 

Danmarks position som langbrugsland er altså i særlig grad truet af klimaforandringer, hvilket ligger til baggrund for at Smagen af Danmark etablerer nyt testcenter og laboratoriefacilitet for salttolerant planteproduktion. Smagen af Danmark er paraply for danske fødevarenetværk og arbejder for at forbedre vilkårene for de små og mellemstore fødevareproducenter.

 

Øerne i Kattegat har en betydelig saltkoncentration i havet (2,4 – 2,6 %) og har samtidig landbrugsjord helt ud til stranden. Dette er gunstige forhold for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion og netop derfor er Sejerø, Endelave og Læsø udvalgt til eksperimentet. På Sejerø vil der blive etableret et permanent forsøgsareal, hvor der med en blanding af saltvand og brønd kan blive etableret en stabil saltkoncentration i jorden.

 

Forsøgsarealet er den første af sin slags i Danmark. Arealet kan benyttes i samarbejde med fødevareproducenter, universiteter og andre interesserede, og formålet er at kortlægge, hvor det i Danmark er muligt, at starte en salttolerant planteproduktion.

 

´Der er overraskende stor variation i salttolerance blandt kornsorter, og foreløbige resultater viser, at det kan give helt andre smagsoplevelser og næringsmæssige kvalitetsforskellige i afgrøden, når den dyrkes på saltholdig jord. Det er noget af det, som vi skal undersøge nærmere’, fortæller Laurids Siig Christensen, formand for Smagen af Danmark.

 

 

Kilde: Smagen af Danmark