Eksempler på medfinansiering i 2017
Del artikel Print

Eksempler på medfinansiering i 2017

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Eksempelvis er det muligt at lave klimaveje eller grønne områder til opsamling af regnvand. Mange selskaber har benyttet reglerne og fået godkendelse til at gennemføre nye og spændende klimatilpasningsprojekter. Se eksempler på projekter, som har fået godkendelse i 2017 nedenfor.

 

 

Terrænregulering, reetablering og LAR på Maglekildevej, Frederisberg

Læs mereLuk

 

Grønne veje, Frederisberg

Læs mereLuk

 

Regnvandshåndtering, Rødovre

Læs mereLuk

 

Klimatilpasning på Gl. Lyngevej, Allerød

Læs mereLuk

 

LAR-anlæg på Hasselvej, Gyvelvej og sideveje, Hørsholm

Læs mereLuk

 

Opmagasinering og forsinkelse af regnvand, Aarhus

Læs mereLuk

Senest redigeret: 27-03-2023